11 н ·Перевести

Biz kiçi wagty bir gezek eşiden ýaremezanymyzy ikinji gezek eşitmezdik. Gaýtalamak gelşiksizdi.

Dädeme ýaremezan öwret diýsem, şol wagty pikirlenip täzesini düzerdi, şapbat ýaly kagyza ýazyp bererdi.

Özbek, tatar, ors, täjik, azerbeýjan dillerinde-de ýaremezanlar eşiderdik.